ขาหมูเยอรมัน

คุณสมบัติสินค้า:

ขาหมูเยอรมันน้ำหนัก 700 กรัม/ชิ้นบรรจุ 1 แพ็ค/ชิ้น

หมวดหมู่ : Products เมนูทานเล่น

Share

ขาหมูเยอรมัน
น้ำหนัก 700 กรัม/ชิ้น
บรรจุ 1 แพ็ค/ชิ้น