ปลาดอรี่

คุณสมบัติสินค้า:

ปลาดอรี่ น้ำหนัก 170-220 กรัม/ชิ้น 1 แพ็ค / 1 กิโลกรัม

ปลาดอรี่
น้ำหนัก 170-220 กรัม/ชิ้น
1 แพ็ค / 1 กิโลกรัม