สันนอก โคขุน แช่แข็ง

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำหนัก 230-250 กรัม/ชิ้น 1 แพ็ค มี 5 ชิ้น