ริปอายโคขุน ออสเตรเลีย แช่แข็ง L

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำหนัก 230-250กรัม/ชิ้น บรรจุ 3 ชิ้น / 1 แพ็ค