เนื้อโคขุนหมักย่าง

คุณสมบัติสินค้า:

250-300 กรัม