ริปอาย โคขุน แช่แข็ง

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำหนัก 220-250 กรัม/ชิ้น 1 ถุง บรรจุ 5 ชิ้น