ริปอาย ออสเตรเลีย(ปรุงรส) L

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำหนัก230- 250 กรัม/ชิ้น 3 ชิ้น / 1 แพ็ค