สันนอก ออสเตรเลีย(ปรุงรส) M

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำหนัก 170-190 กรัม/ชิ้น 5 ชิ้น/1 แพ็ค