สันนอก ออสเตรเลีย แช่แข็ง M

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำหนัก170-190 กรัม/ชิ้น 5 ชิ้น/1 แพ็ค