ริปอาย ออสเตรเลีย แช่แข็ง M

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำหนัก 170-190 กรัม/ชิ้น บรรจุ 5 ชิ้น / 1 แพ็ค