ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
MANEERAT SRIMONGKOL 6212008115332 Nim Express-ems Aug 10, 2020 082020000027
Oraphin 6212004080078 Nim Express-ems Apr 06, 2020 042020000019
สมชาติ ดีใจ LKL3000440301 Kerry-ems Aug 28, 2019 082019000055
รัตติยากร หอมนาน 6211908269541 Nim Express-ems Aug 28, 2019 082019000057
Tawanna.ak@gmail.com 6211908187166 Nim Express-ems Aug 20, 2019 082019000036
เพชรนุช ปิติวนิช LKL3000432570 Kerry-ems Aug 19, 2019 082019000030
เวียงรพี สุภาลูน 6211908172513 Nim Express-ems Aug 19, 2019 082019000033
ชโลธร ตงศิริ 6211908172568 Nim Express-ems Aug 19, 2019 082019000034
Cafedemonae 6211908172629 Nim Express-ems Aug 19, 2019 082019000035
ชนาภรณ์ แก้วหร่าย LKL3000429238 Kerry-ems Aug 15, 2019 082019000027
เจนฐิติยา เกษมสุขศิริพันธุ์ LKL3000429408 Kerry-ems Aug 15, 2019 082019000026
บัณฑิต 6211908092866 Nim Express-ems Aug 09, 2019 082019000015
ธนชัย 6211908092910 Nim Express-ems Aug 09, 2019 082019000016
สายฝน ขุนเทียน LAW000335643 Kerry-ems Jul 26, 2019 072019000040
เจนฐิติยา เกษมสุขศิริพันธุ์ 6211901300364 Nim Express-ems Jan 28, 2019 012019000021
สาโรจน์ พัดชา LKL3N00003769 Kerry-ems Jan 28, 2019 012019000022
เพิ่มทรัพย์ ดิษยเวโรจน์ 6211812226111 Nim Express-ems Dec 21, 2018 122018000016
จิตตรี พรหมปิ่นชมพู 6211812226159 Nim Express-ems Dec 21, 2018 122018000015
ชื่อลูกค้า : MANEERAT SRIMONGKOL
Tracking number : 6212008115332
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000027
ชื่อลูกค้า : Oraphin
Tracking number : 6212004080078
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000019
ชื่อลูกค้า : สมชาติ ดีใจ
Tracking number : LKL3000440301
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000055
ชื่อลูกค้า : รัตติยากร หอมนาน
Tracking number : 6211908269541
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000057
ชื่อลูกค้า : Tawanna.ak@gmail.com
Tracking number : 6211908187166
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000036
ชื่อลูกค้า : เพชรนุช ปิติวนิช
Tracking number : LKL3000432570
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000030
ชื่อลูกค้า : เวียงรพี สุภาลูน
Tracking number : 6211908172513
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000033
ชื่อลูกค้า : ชโลธร ตงศิริ
Tracking number : 6211908172568
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000034
ชื่อลูกค้า : Cafedemonae
Tracking number : 6211908172629
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000035
ชื่อลูกค้า : ชนาภรณ์ แก้วหร่าย
Tracking number : LKL3000429238
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000027
ชื่อลูกค้า : เจนฐิติยา เกษมสุขศิริพันธุ์
Tracking number : LKL3000429408
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000026
ชื่อลูกค้า : บัณฑิต
Tracking number : 6211908092866
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000015
ชื่อลูกค้า : ธนชัย
Tracking number : 6211908092910
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000016
ชื่อลูกค้า : สายฝน ขุนเทียน
Tracking number : LAW000335643
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000040
ชื่อลูกค้า : เจนฐิติยา เกษมสุขศิริพันธุ์
Tracking number : 6211901300364
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000021
ชื่อลูกค้า : สาโรจน์ พัดชา
Tracking number : LKL3N00003769
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000022
ชื่อลูกค้า : เพิ่มทรัพย์ ดิษยเวโรจน์
Tracking number : 6211812226111
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 21, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000016
ชื่อลูกค้า : จิตตรี พรหมปิ่นชมพู
Tracking number : 6211812226159
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 21, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000015
Powered by MakeWebEasy.com